بازدید: 158

Original Logo transparent blue 2

بيانيه

هفتم آبان ماه، روز کوروش بزرگ

یکم آبان ماه 1397

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) از همه هموطنان خود در ايران و سراسر جهان دعوت ميكند كه با برگزارى مراسم هفتم آبانماه روز بزرگداشت كوروش بزرگ را با شكوه هرچه تمامتر برگزار كرده به دشمنان ايران و تاريخ ايرانزمين بار ديگر چون سالهاى پيش نشان دهند كه ايرانيان راستين و آزاده پدر و بنيانگزار كشورشان را هرگز از ياد نبرده و همواره نه تنها بزرگش ميدارند كه از او كه اولين تدوين كننده حقوق بشر در جهان است الهام گرفته براى آزاد كردن كشورشان و احقاق حقوق از دست رفته شان بدست دشمنان ايران و ايرانى لحظه اى ارام نخواهند گرفت. 

كوروش بزرگ نه تنها افتخار ايران كه افتخار جهانيان است. پادشاهى است كه در اوج قدرت و پيروزى با مردمان كشورهاى فتح شده نه تنها با مدارا و انسانيت رفتار كرد كه حقوقشان را برسميت شناخت. رفتارى كه قرنها پس از او الهام بخش اعلاميه جهانى حقوق بشر و يكى از الگوهاى اصلى بنيانگزاران آمريكا در تدوين قانون اساسى و ساختن كشور نوبنيانشان شد. 

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ضمن بزرگداشت هفتم آبانماه اطمينان دارد كه ايرانيان، مخصوصا جوانان ازاده و ايراندوست ايران زمين، اين پرچمداران مبارزه با نظام ايران بر باد ده جمهورى اسلامى ، با حضور در پاسارگاد و در شهرهاى ديگر ايران بار ديگر پشت دشمنان ايران و سردمداران نظام جمهورى ويرانگر اسلامى را به لرزه در خواهند اورد و به جهانيان نشان خواهند داد كه فرزندان كوروش تا براندازى نظام اسلامى و ازادى ايران و بازيافت حقوق پايمال شده خود از پاى نخواهند نشست. 

در هفتم آبانماه، كوروش، بنيانگزار شاهنشاهى پرافتخار ايران را بزرگ خواهيم داشت و به دشمنان داخلى و خارجى ايران نشان خواهيم داد كه ايرانيان گذشته پرافتخار خود را هرگز از ياد نخواهند برد و از آن براى ساختن فردائى بهتر و رهائى از وضع اسفبار كنونى الهام خواهند گرفت.  

پاینده ایران

زنده باد ملت قهرمان ایران

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)